About us

คลังอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่ของประเทศไทย

Influencer Club Asia ผู้นำทางด้านอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง คอยให้คำแนะนำ เป้าหมายของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านความคิดสร้างสรรค์และทรัพยากรที่มีศักยภาพของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

อินฟลูเอนเซอร์ คลับ เอเชีย

เราเป็น อินฟลูเอนเซอร์  เอเจนซี่  ที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของท่าน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าและ การบริการ ร่วมไปถึงภาพขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือ โดยการนำเสนอ  อินฟลูเอนเซอร์  ที่เหมาะสมเพื่อให้แบรนด์ของท่านในแบบที่”ใช่” มากที่สุด 

Please feel free to contact us and let us know all your enquiries.

(+66) 02-026-3302    or

Hi !!!

come here For Offer?