Influencer Marketing คือ

หลายท่านคงเข้าใจคำว่า Influencer มาอยู่บ้างแล้ว แต่ก็คงยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคำว่า การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) สักเท่าไหร่นัก วันนี้เราจึงได้สร้างบทความดี ๆ นี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ทุกท่านได้รู้ว่า Influencer Marketing คือ  อะไร แล้วจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจของเรามากแค่ไหน.

จริง ๆ แล้ว Influencer Marketing คือ คำที่มาจากคำว่า Influence แปลว่า การจูงใจ การทำให้หลงเสน่ห์ มีอิทธิพล รวมกับคำว่า Marketing ที่แปลว่าการทำการตลาด กล่าวคือ เป็นการทำการตลาดโดยการใช้บุคคลนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้กับ follower ที่ติดตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของตน เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระจายสินค้าหรือภาพลักษณ์แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และคล้อยตามเนื้อหาหรือสิ่งที่ Influencer พูดได้ในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจได้หยิบยกเครื่องมืออย่าง Influencer Marketing มาใช้สำหรับการทำตลาดในยุคดิจิทัลนี้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นทุกปี

Influencer Marketing คือ

Influencer แบ่งเป็น 3 ประเภท

1- Celebrity คือ กลุ่มคนดังที่มีจำนวนคนติดตามเยอะมาก ๆ ตั้งแต่ 1 แสนคนขึ้นไปจนถึงหลักล้าน เช่น ดารา เซเลบริตี้ ไฮโซ เป็นต้น. กลุ่มนี้เหมาะสำหรับ : ใช้เพื่อให้เกิดการรับรู้สินค้าเป็นวงกว้างแบบ เน้นการเข้าถึงจำนวนมาก ๆ เป็นการสร้าง Awareness ที่เป็นแบบ Mass Awareness ไม่เน้นเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.

2- Macro Influencer คือ กลุ่มคนที่มียอดติดตามรองลงมา อยู่ในระดับ 1 แสนคนขึ้นไป แต่มีความสนใจเฉพาะกลุ่มแคบลงมา เช่น ความสวย ความงาม สุขภาพ ท่องเที่ยว เทคโนโลยี เป็นต้น.  กลุ่มนี้เหมาะสำหรับ : การใช้สร้าง Awareness ให้กับแบรนด์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก แต่จะเจาะจงกลุ่มความสนใจมากขึ้

3- Micro Influencer คือ กลุ่มคนที่มียอดติดตามตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 แสนคน Influencer กลุ่มนี้ถึงแม้ยอดคนติดตามจะไม่มาก แต่มีอิทธิพลและโน้มน้าวให้ตัดสินใจซื้อได้มากกว่า.  กลุ่มนี้เหมาะสำหรับ : ใช้เพื่อสร้าง Engagement ให้กับแบรนด์

ประโยชน์ของการใช้ Influencer Marketing

การเลือกใช้เครื่องมืออย่างการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่เลือก Influencer ที่มียอด Follower เยอะเสมอไป แต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงที่สุดนั่นคือความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจกับคาแรคเตอร์ของ Influencer แต่ละคน หากเลือกได้เหมาะสมแล้วก็ย่อมมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน 

แต่หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Influencer Marketing เรา ArioMarketing ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

ที่มา

LATEST STORIES

Recently released stories

The TREE Retreat Spa
Beauty & Wellness
Read More »

Please feel free to contact us and let us know all your enquiries.

Hi !!!

come here For Offer?