Influencer Marketing คือ

หลายท่านคงเข้าใจคำว่า Influencer มาอยู่บ้างแล้ว แต่ก็คงยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคำว่า การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) สักเท่าไหร่นัก วันนี้เราจึงได้สร้างบทความดี ๆ นี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ทุกท่านได้รู้ว่า Influencer Marketing คือ  อะไร แล้วจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจของเรามากแค่ไหน.

จริง ๆ แล้ว Influencer Marketing คือ คำที่มาจากคำว่า Influence แปลว่า การจูงใจ การทำให้หลงเสน่ห์ มีอิทธิพล รวมกับคำว่า Marketing ที่แปลว่าการทำการตลาด กล่าวคือ เป็นการทำการตลาดโดยการใช้บุคคลนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเรื่องอื่น ๆ ให้กับ follower ที่ติดตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของตน เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระจายสินค้าหรือภาพลักษณ์แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และคล้อยตามเนื้อหาหรือสิ่งที่ Influencer พูดได้ในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจได้หยิบยกเครื่องมืออย่าง Influencer Marketing มาใช้สำหรับการทำตลาดในยุคดิจิทัลนี้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นทุกปี

Influencer Marketing คือ

Influencer แบ่งเป็น 3 ประเภท

1- Celebrity คือ กลุ่มคนดังที่มีจำนวนคนติดตามเยอะมาก ๆ ตั้งแต่ 1 แสนคนขึ้นไปจนถึงหลักล้าน เช่น ดารา เซเลบริตี้ ไฮโซ เป็นต้น. กลุ่มนี้เหมาะสำหรับ : ใช้เพื่อให้เกิดการรับรู้สินค้าเป็นวงกว้างแบบ เน้นการเข้าถึงจำนวนมาก ๆ เป็นการสร้าง Awareness ที่เป็นแบบ Mass Awareness ไม่เน้นเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.

2- Macro Influencer คือ กลุ่มคนที่มียอดติดตามรองลงมา อยู่ในระดับ 1 แสนคนขึ้นไป แต่มีความสนใจเฉพาะกลุ่มแคบลงมา เช่น ความสวย ความงาม สุขภาพ ท่องเที่ยว เทคโนโลยี เป็นต้น.  กลุ่มนี้เหมาะสำหรับ : การใช้สร้าง Awareness ให้กับแบรนด์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก แต่จะเจาะจงกลุ่มความสนใจมากขึ้

3- Micro Influencer คือ กลุ่มคนที่มียอดติดตามตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 แสนคน Influencer กลุ่มนี้ถึงแม้ยอดคนติดตามจะไม่มาก แต่มีอิทธิพลและโน้มน้าวให้ตัดสินใจซื้อได้มากกว่า.  กลุ่มนี้เหมาะสำหรับ : ใช้เพื่อสร้าง Engagement ให้กับแบรนด์

ประโยชน์ของการใช้ Influencer Marketing

การเลือกใช้เครื่องมืออย่างการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่เพียงแต่เลือก Influencer ที่มียอด Follower เยอะเสมอไป แต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงที่สุดนั่นคือความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจกับคาแรคเตอร์ของ Influencer แต่ละคน หากเลือกได้เหมาะสมแล้วก็ย่อมมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน 

แต่หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Influencer Marketing เรา ArioMarketing ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

ที่มา

LATEST STORIES

Recently released stories

Please feel free to contact us and let us know all your enquiries.

Hi !!!

come here For Offer?